Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Aktualności

 

Witam na stronach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie. Zapraszam do zapoznania się z naszą działalnością i ofertą realizowanych przez nas usług.

 

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

1. Zaproszenie - otwórz

 

 

2. Oferta - otwórz

 

 


 

 

Zapraszamy do Nepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

 

Ostatnia szansa  zdobycia średniego wykształcenia w ciągu dwóch lub trzech lat.

Od roku szkolnego 2019/2020 licea ogólnokształcące będą czteroletnie.

Absolwenci ZSZ przyjmowani są do klasy drugiej.

 

 


 

 

ROZPOCZYNAMY NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

 

  


 

Kliencie 

zamów meble spełniające warunki trwałej zabudowy meblowej (kuchni, szaf wnękowych, zabudowy łazienek, garderoby) a zyskasz 15% ceny brutto

 

 

 


Rozpoczynamy nabór na kursy Operatorów
maszyn budowlanych i drogowych 


 

 

klasa trzecia w specjalnościach:
 

 

- koparkoładowarki  - wszystkie 

 

- ładowarki jednonaczyniowe 

  

 

CENY PROMOCYJNE

 

 


 

 

 

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Oddział w Radzyminie prowadzi rekrutację do projektu

„Szkoła nowych możliwości”


 

Projekt skierowany jest do:

Uczniów/Uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie znajdującej się w Radzyminie, kształcącej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca Kandydaci/Kandydatki na zajęcia pozalekcyjne deklarujący/e udział w Projekcie muszą spełniać poniżej wymienione warunki formalne:  

1.     zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci uczestnictwa w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu dodatkowych zajęć specjalistycznych

2.     być Uczniem/Uczennicą danej Szkoły kształcącym/cą się w odpowiednim zawodzie

3.     podanie danych osobowych do celów ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości,

4.     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Projekt przewiduje:
wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych

1.     wzrost kompetencji personalnych i społecznych poprzez udział w Innowacyjnym Programie Doradztwa Zawodowego.

2.     wzrost umiejętności zawodowych i społecznych poprzez udział w praktykach zawodowych,


Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

1.      Zadanie 1 Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Warszawie zajęcia pozalekcyjne w ramach tego zadania realizowane będą obejmowały następujący zakres:

·       Zajęcia grupowe składające się z 5 modułów w ilości 25 godzin. Łącznie 26 grup, w wymiarze 1 spotkanie x tydzień x 2 godziny

·       Indywidualne konsultacje z uczniami w wymiarze 2 godzin

2.   Zadanie 2 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Radzyminie. W ramach realizacji zadania 2 zostaną zorganizowane specjalistyczne szkolenia:

·       kurs „Carving” – projektowanie i wykonywanie elementów i kompozycji z owoców i warzyw w wymiarze 40 godzin

·        kurs „Naprawa i renowacja mebli stylowych” – materiały i techniki naprawy i wykończenia powierzchni mebli dawnych przy wykorzystaniu technik historycznych i współczesnych, demontaż mebli, wzmocnienie konstrukcji, oczyszczanie, sklejanie, uzupełnianie ubytków, zafomirowanie, woskowanie, politurowanie - w wymiarze 40 godzin.

·       kurs „Wizaż i stylizacja paznokci” – zagadnienia kosmetyki, w tym anatomii i materiałoznawstwa, makijaż –różne techniki i rodzaje – wymiarze 60 godzin

Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w oparciu o programy nauczania, a większość 
z nich będzie prowadzona systemem dualnym (część teoretyczna + część praktyczna).

Na zakończenie dodatkowych zajęć specjalistycznych każdy uczestnik dostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem do Rozporządzenia MEN.

3.    Zadanie 3 – Praktyki zawodowe

W praktykach zawodowych uczestniczyć będą uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie kształcący się na kierunkach mechanik pojazdów samochodowych – 12 osób, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych -3 osoby, stolarz – 3 osoby, kucharz – 4 osoby, fryzjer – 4 osoby, sprzedawca 4 osoby.

Praktyki będą płatne i będą obejmowały 150 godzin i zostaną zrealizowany w okresie śr. 4 tygodni podczas wakacji szkolnych.

 

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do Sekretariatu Zakładu
p. nr 100 w godz. 8.00 – 14.00

Okres realizacji projektu: 11.2016r. – 06.2018r.

 

 

DO POBRANIA:

 

1. Regulamin_uczestnictwa


2. Formularz_zgłoszeniowy

 

3. Deklaracja_uczestnictwa

 

 


 

OGŁOSZENIA

 

 

 


  

Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Radzyminie zaprasza firmy i klientów indywidualnych do współpracy i  wykorzystania centrum obróbczego CNC Holz Herr Pro Master Konsole.


h