Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Matura-informacje

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego 

 

Podstawa prawna:

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

   szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu egzaminu

   gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. , poz.959).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

   szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

   i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r.. , poz.843).

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie

   świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn. Dz.U

   z 2014 r. , poz.893).

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.

    2156, ze zmianami).

 

• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

    (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr.123, poz. 678, z późniejszymi zmianami).

 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.

    z 2014 r. poz.1182, ze zmianami).

 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GłÓWNYM

(dla absolwentów wszystkich typów szkół)

 

                                                            Część ustna egzaminu maturalnego

 


Od 9 do 22 maja
(oprócz 13 i 20 maja)


język polski
język mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzony
w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych


Od 5 do 25 maja
(oprócz 6, 13, i 20 maja)Języki obce nowożytne

 

 

                                                             Część pisemna egzaminu maturalnego

                  Maj

                                   Godzina 9:00

4

piątek

język polski - pp*

7

poniedziałek

matematyka - pp*

8

wtorek

język angielski - pp*

11

piątek

Wiedza o społeczeństwie - pr*

 

*pp –poziom podstawowy

*pr – poziom rozszerzony

 


 

 

Wykaz lektur obowiązujących na egzaminie maturalnym od 2015 r.

 

  1. Jan Kochanowski – Wybrane fraszki, Treny I, V, VII, VIII, IX, X

  2. Molier – „Świętoszek” lub „Skąpiec”

  3. Aleksander Fredro – „Zemsta”

  4. Adam Mickiewicz – „Dziady” część II, „Reduta Ordona”

  5. Henryk Sienkiewicz- wybrana powieść historyczna („Quo vadis”, „Potop”, „Krzyżacy”

  6. „Bogurodzica”

  7. Jan Kochanowski- wybrane pieśni

  8. Adam Mickiewicz „Dziady” część III, „Pan Tadeusz”

  9. Bolesław Prus „Lalka”

  10. Stanisław Wyspiański „Wesele”

11. Witold Gombrowicz „Ferdydurke”