Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

O nas

Patron szkoły

Kapitan Stefan Pogonowski – Patron naszej Szkoły

 

Patron naszej Szkoły urodził się 12 lutego 1895 roku w Domaniewie - ziemia łęczycka. Gimnazjum ukończył w Łodzi, a szkołę wojskową w Wilnie. Początkowo był dowódcą kompanii w wojsku rosyjskim oraz oficerem w korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego, a później karierę wojskową związał z 10 Dywizją Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego. Odbył wraz z nią drogę do wolnej Polski (walczył m. in. w obronie Lwowa). W wojnie polsko-bolszewickiej, jako dowódca I batalionu 28. pułku strzelców kaniowskich, stoczył wiele zwycięskich bojów. Bronił Wilna, bił się pod Grodnem oraz nad rzeką Żyzna. Wykazał wielki talent wojskowy podczas odwrotu pod Warszawę w lipcu i na początku sierpnia 1920 roku, gdy Jego oddział kilkakrotnie stoczył zwycięskie potyczki z przeważającymi oddziałami sowieckimi. Jego pragnienie ofiary dla Ojczyzny spełniło się w bitwie pod Wólką Radzymińską. 14 sierpnia w rejonie tej wsi, bolszewicy przełamali drugą linię polskiej obrony dokonując niebezpiecznego wyłomu na drodze do stolicy Polski. O świcie 15 sierpnia 1920 roku właśnie tędy miał wieść ostateczny atak bolszewików na Warszawę. Porucznik Stefan Pogonowski wraz ze swoim batalionem uprzedził atak wojsk sowieckich na Warszawę i przy wsparciu innych batalionów 28. pułku strzelców kaniowskich wyparł nieprzyjaciela z Wólki Radzymińskiej.To wydarzenie było momentem zwrotnym w całej bitwie o Warszawę, która w powszechnej świadomości historycznej Polaków zapisała się jako „Cud nad Wisłą”. Podczas tej bitwy por. Stefan Pogonowski został śmiertelnie ranny. Pośmiertnie został awansowany do stopnia kapitana i odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Miał zaledwie 25 lat. Pogrzeb kpt. Stefana Pogonowskiego stał się wielką manifestacją patriotyczną. Został pochowany na cmentarzu w Łodzi, zaś miejsce bitwy i śmierci dzielnego oficera upamiętnia pomnik przy szosie Struga – Nieporęt w pobliżu Wólki Radzymińskiej. Ponadto Jego imię noszą ulice w Warszawie i Radzyminie – miejscowości, których bronił przed inwazją bolszewicką. Pamięć o kapitanie Stefanie Pogonowskim była zawsze żywa wśród mieszkańców Ziemi Radzymińskiej. Dlatego w maju 1991 roku bohaterski dowódca strzelców kaniowskich został Patronem Liceum Zawodowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie. W ten sposób nasza Szkoła kultywuje chlubne tradycje patriotyczne związane ze słynną bitwą na przedpolach Warszawy, którą angielski dyplomata lord E. dAbernon nazwał „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata.Historia
szkoły

Zasadniczą Szkołę Zawodową Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Radzyminie powołano do życia dekretem z dnia 7 lipca 1970 r. Uroczystego otwarcia dokonano 1 lutego 1971 r. Do pierwszej klasy o kierunku nauczania drzewny, specjalność-stolarz bednarz i stolarz meblowy przystąpiło 39 uczniów. Byli to uczniowie z różnych miejscowości różnych środowisk. 35 uczniów otrzymało miejsce w szkolnym internacie. Dyrektorem zakładu produkcyjnego, powstałego tuż przy szkole, w którym uczniowie odbywali praktyki zawodowe została mgr inż. Janina Powiertowska, natomiast dyrektorem pedagogicznym w zakresie realizacji programu nauczania mgr Maria Rawińska. Pierwsi nauczyciele naszej szkoły to m.in. Maria Jaworczak, Zofia Krówczyńska, Irena Roszkowska, Wojciech Bąbała, Jan Ryjak, Jan Łazur, Zdzisław Kowalczyk, Witold Knecht, Zygmunt Topolski, Tadeusz Rasiński, Stanisław Dziedzic. Pierwsze lata działalności naszej szkoły były bardzo trudne. Brakowało kadry pedagogicznej odpowiedniej do tego typu szkoły. Brakowało książek fachowych, pomocy naukowych, określonego programu nauczania. Praktyki uczniowskie również były utrudnione, ponieważ zakład produkcyjny pozostawał nadal w rozbudowie. Mimo wielu przeciwności, ale przy ogromnym zrozumieniu i współpracy poradzono sobie z problemami.

Rok szkolny 1972/73 był nietypowy, ponieważ obok chłopców z „bednarki” i „stolarki” pojawiły się „dziewiarki” i to aż 40 dziewcząt. Trudno więc było spokojnie wysłuchać przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania, kiedy chłopcy „strzelali oczami” na wszystkie strony. W szkole odbywały się liczne akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawy taneczne, wycieczki jedno- i wielodniowe. Brano też udział w festynach, marszach, manifestacjach, rajdach pieszych i rowerowych.


Od 1974 roku
nowym dyrektorem szkoły został p. Edward Sokół. Szkoła liczyła 128 uczniów, w tym 74 to stolarze, 15 uczniów to bednarze i 37 dziewcząt klasy trzeciej dziewiarskiej.


Z dniem 1 września 1976 r
. w naszym budynku otwarto Szkołę Przysposobienia Zawodowego, a nowa pani dyrektor Alina Wiszowata objęła swoje obowiązki. Okazało się, że praca w szkole zawodowej nie jest łatwa i wymaga dużej odporności.

Październik 1978 r. wszystkie sprawy polityczne, społeczne inne zeszły zupełnie na boczny tor, kiedy Telewizja Polska o godz. 18.00 nadała pierwsze wiadomości o wyborze kardynała, arcybiskupa krakowskiego na Papieża. Karol Wojtyła Jan Paweł II – Papież Polak. W szkole przez dłuższy czas nie mówiono o niczym innym.

W 1979 r. wprowadzono nowy kierunek nauczania w zawodzie kierowca-mechanik samochodowy. Nowy kierunek znalazł dużą ilość chętnych uczniów. Wychowawstwo nad czterdziestoosobową grupą chłopców objął dyrektor szkoły mgr Bogdan Tomaszewski.

Rok 1980 był szczególny. Mijało właśnie 10 lat od istnienia naszej szkoły, a sytuacja w kraju zaostrzała się, dlatego dyrektor Bogdan Tomaszewski zalecił nauczycielom zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie się uczniów w szkole, aby nie dopuścić do jakichkolwiek wykroczeń pozaregulaminowych. Zachodziły zmiany wśród kadry pedagogicznej, pojawili się bowiem nauczyciele: Henryka Chojnacka, Tadeusz Jędrasik, Wiesław Rudnik, Jan Romanko, Robert Lenart, Mieczysław Pawlukiewicz, Barbara Modzelewska, Grzegorz Jagiełło, Czesław Misiewicz, Jerzy Zwolski, Tadeusz Regulski, a w dalszych kilku latach: Hanna Gryglewicz, Władysław Kolatorski, Krzysztof Drzazgowski, Krystyna Ziemichód, Lucjanna Witfer, Maria Kopka, Barbara Rogulska, Krzysztof Olszewski, Liliana Dąbrowska, Artur Ziemichód. W szkole prężnie działają koła: fotograficzne, matematyczne, historyczne, SKS, muzyczne, odnotowano już pewne sukcesy.

Rok 1988 był dla szkoły bardzo ważny, ponieważ szkoła w Radzyminie z dniem 1 września przestała być filią szkoły warszawskiej, otrzymując status szkoły samodzielnej. W tym to właśnie roku do nauki przystąpiło 218 uczniów. Po raz pierwszy od 19 lat istnienia szkoły liczba uczniów przekroczyła dwie setki. Jak na warunki lokalowe szkoły jest to bardzo dużo. Cztery sale lekcyjne już nie wystarczają, a liczba uczniów ponad 30 w jednej klasie jest już ponad przyjęte normy, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że młodzież uczęszczająca do szkół zawodowych nie należy do „aniołków”, a stąd i dużo większe kłopoty wychowawcze. Na jednej z Rad Pedagogicznych padł pomysł nadania imienia szkole. Były różne propozycje m.in. instruktor Czesław Koc zaproponował na patrona szkoły Tadeusza Kościuszkę, jednak z ogromnym entuzjazmem przyjęto propozycję Edwarda Sokoła, by nasza szkoła nosiła imię kapitana Stefana Pogonowskiego, bohatera bitwy pod Radzyminem.


25 maja 1991 r.
odbyło się bardzo uroczyste nadanie imienia naszej szkole. Nasza placówka prężnie działa. Uczniowie rozwijają swe talenty w różnych organizacjach i kołach zainteresowań: ZHP, LOK, SKS, koło strzeleckie, koło fotograficzne, koło matematyczne, koło szachowe, koło techniczno-racjonalizatorskie. Zdobywamy coraz więcej dyplomów, pucharów, listów pochwalnych.

W 1991 roku w naszym budynku powstał nowy typ szkoły- Liceum Zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Lata mijały, doczekaliśmy się pierwszej studniówki oraz egzaminu maturalnego. Potem były następne i następne, ale zawsze jednakowo przeżywane zarówno przez uczniów jak i przez nauczycieli.

Rok 1999 to okres sukcesów sportowych naszych uczniów, którzy w turniejach halowych oraz zawodach zajmowali I i II miejsce.


W 2001 roku
nasz uczeń Grzegorz Całun otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Mimo „pełnych” klas i chętnych do dalszej nauki w Liceum Zawodowym dyrektor Bogdan Tomaszewski otrzymał akt likwidacji szkoły publicznej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


W 2002 roku
funkcję dyrektora szkół przejęła mgr inż. Henryka Chojnacka, dlatego mówimy o szkołach, ponieważ od wielu lat działa szkoła dla dorosłych.


Rok 2006 to rok
rozpoczęcia pracy na stanowisku dyrektora szkół obecnej pani dyrektor mgr Hanny Rostek-Sobańskiej. Szkoły cieszą się bardzo dobrą opinią, o czym świadczy duży nabór.Grono pedagogiczne

  1.
Bernadetta Stwora
              Dyrektor Szkoły
  2.
Anna Burza
              Pedagog
  3.
Krystyna Ziemichód
              Język polski
  4. Tamara Ziemichód-Jabłońska
              Edukacja dla bezpieczeństwa
  5.
Agnieszka Gajdek
              Matematyka, Fizyka
  6. Iwona Jaworska
              Informatyka
  7.
Władysław Kolatorski
              Geografia, Historia, WOS
  8.
Agata Ołownia-Sarna
              Podstawy przedsiębiorczości, chemia, biologia
  9.
Edyta Horodelska
              Religia
 10.
Mirosława Góral
              Wychowanie fizyczne
 11.
Stanisław Jaworski
              Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O szkole

klasy wielozawodowe (3 lata)
Uczniowie kształcą się w wybranych zawodach. Uczeń wybiera zawód i miejsce praktyki zawodowej, natomiast szkoła zapewnia kształcenie ogólne i zawodowe.


klasa w zawodzie stolarz (3 lata)

zajęcia praktyczne odbywają się na miejscu w warsztacie stolarskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Szkoła zapewnia kształcenie ogólne i odbycie praktyki zawodowej. Nauczanie przedmiotów zawodowych i teoretycznych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 35 godzin tygodniowo.

 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub u pracodawcy. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany jest w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie w czasie nauki w szkole mają możliwość zdobycia wielu umiejętności w ramach kursów zawodowych realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego np.
w zakresie informatyki, obsługi wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, prowadzenia

własnej firmy.


Szkoła posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2009.