Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Branżowej Szkole I Stopnia im. kpt. Stefana pogonowskiego  w Radzyminie

1. 
  4 września 2017 r. -
rozpoczęcie roku szkolnego
2.   13 października 2017 r. -
ślubowanie klas pierwszych
3.   23 – 31 grudnia 2017 r. -
zimowa przerwa świąteczna
4.   15 – 28 stycznia 2018 r. - ferie zimowe
5.   29 marca – 03 kwietnia 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna
6.   19 czerwca 2018 r. -
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
7.   22 czerwca 2018 r. -
zakończenie roku szkolnego 2017/2018
8.   23 czerwca  - 1 września 2018 r.
wakacje


Dni wolne od zajęć edukacyjnych z powodu świąt kościelnych i państwowych:

1. 1 stycznia 2018 Nowy Rok
2. 1 maja 2018

Święto Pracy

3. maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

4. 31 maja 2018 r.
Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne (Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U. z 2017 r. poz.1603).

1. 22 grudnia 2017 r.
2. 2 maja 2018 r. 
3. 4  maja 2018 r.
4. 1 czerwca 2018 r.
5. 19 czerwca 2018 r.

 

 
Terminy spotkań z rodzicami

1. 
26 września 2017 r. -
spotkanie organizacyjne
2. 28 listopada 2017 r. -
informacja o ocenach cząstkowych
3. 30 stycznia 2018 r. -
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej
4. 20 marca 2018 r. - informacja o ocenach cząstkowych
5. 22 maja 2018 r. - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych
6. 09 stycznia 2018 r. -
Rada klasyfikacyjna śródroczna
8. 12 czerwca 2018 r. -
Rada klasyfikacyjna końcowa