Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie prowadzi rekrutację do projektu

„Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

W ramch projektu realizowane będą nastepujace szkolenia

  • Operator koparkoładowarki kl. III
  • Artystyczne układanie roślin, florysta - wykształcenie min. Średnie


Do udziału w projekcie zapraszamy zainteresowane osoby:

pracujące, bezrobotne w tym zarejestrowane w urzędach pracy, bierne zawodowo, uczniowie/studenci spełniający nastepujące warunki:

  • Wiek powyżej 18 roku życia - osoby dorosłe
  • zamieszkują pracują bądź uczą się na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).


Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu Zakładu
p. nr 100 w godz. 8.00 – 15.00
telefon: 22 786-63-10

KARTA ZGŁOSZENIA

pobierz